VABILO HORTIKULTURNEGA DRUŠTVA MARIBOR NA ZVONČKIJADO 2022

Hortikulturno društvo Maribor v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Mariboru in Društvom zeliščarjev Maribor vabi vse zainteresirane na drugo ZVOČKIJADO 2022. Tega dne Botanični vrt Univerze v Mariboru-Pivola tudi uradno odpira svoja vrata za spomladanske obiskovalce, letos že dvajsetič po vrsti.

Tema brezplačnega strokovnega vodenja po Botaničnem vrtu Pivola se letos glasi - Zvončki v naravnem okolju in človek!

Trajnostni projekt je bil lansko leto prvič izveden na pobudo Hortikulturnega društva Maribor in je naletel na veliko zanimanje pri ljubiteljih narave. Hortikulturno društvo Maribor je najstarejše tovrstno društvo v Sloveniji, ki deluje na področju trajnosti še 153 let. V letošnjem letu izvaja številne aktivnosti v počastitev prvih zasaditev v mariborskem Mestnem parku, kjer so bili društveni predniki zelo aktivni.

Vse galantofile in tiste, ki to še niso, pa bi to radi postali, vabijo organizatorji na voden ogled in predavanje o Malem zvončku (Galanthus nivalis) in Velikem zvončku (Leucojum vernum L.) v Botanični vrt Univerze v Mariboru-Pivola. Zvončki spadajo med rastlinske vrste, ki jih je dovoljeno nabirati le za osebne namene in so zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). Globe za kršitelje pa so zapisane v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in znašajo za kršitelja posameznika, od 100 do 300 evrov, za pravno osebo pa med 2000 in 10.000 evrov.

Kot galantofile opredeljujemo tiste ljubitelje pomladnih rož, ki so nas v letošnjem letu presenetile nekoliko prej, kot smo to sicer vajeni.  

Brezplačno strokovno vodenje bo izvedeno v soboto, 19. marca 2022  v dveh terminih, in sicer:

  • prva skupina 20 udeležencev, ob 11. uri
  • druga skupina 20 udeležencev, ob 14. uri

Udeležba za prvih 20 prispelih galantofilov ob vsakem napovedanem terminu bo brezplačna.

Zbirališče za zainteresirane ljubitelje narave je pred glavnim vhodom v Botanični vrt Pivola, na naslovu 91a,  2311 Hoče.

V čudoviti svet samoniklih zvončkov bodo udeležence popeljali: Borut Ambrožič, univ. dipl. prav in Varuh gorske narave, Karin Bejo, univ.dipl.ing.agr., podpredsednica Hortikulturnega društva Maribor in Anica Podlesnik, predsednica Društva zeliščarjev Maribor.

IMG 1848IMG 1849

 

 

 

 

Avtorica fotografij: Nataša Grandovec

ALERGENI V ZRAKU - CVETNI PRAH

Podnebje in njegova vsakodnevna pojavna oblika – vreme – vplivata na naravno okolje, a tudi na dejavnost, počutje in zdravje ljudi. Glede na podnebne spremembe lahko vreme močno odstopa od pričakovanih povprečnih razmer. Vsakokratne vremenske razmere določajo, kdaj se začnejo posamezne fenološke faze (razvojni cikel rastlin) in tako vplivajo na začetek, trajanje in morebitne presledke in vrhe obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Med kazalci okolja se tako spremlja tudi alergijski rinitis, ki je posledica izpostavljenosti alergenom in v veliki meri vpliva na produktivnost zaposlenih. Podobno velja tudi za astmo in konjuktivitis. 

Alergeni cvetni prah lebdi v zraku, sproščajo ga v naravi razširjene rastline v velikih količinah, veter pa jih lahko raznaša na daljše razdalje.

Na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) lahko spremljate Semafor obremenitve zraka s cvetnim prahom v preteklem tednu ( https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/semafor/ ), prav tako pa tudi Napoved za naslednji teden ( https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/napoved/ ). Obe napovedi vam lahko ponudita informacije, s katerimi se lahko pravočasno zaščitite pred vplivom naravnih alergenov.

Kako ravnati?

Cvetnemu prahu se je med sezono cvetenja nemogoče izogniti, lahko pa prilagodimo naš vedenjski vzorec, s katerim bomo zmanjšali izpostavljenost alergenom in tako zmanjšali breme bolezni. Priporočljivo je, da se naučimo spoznavati rastline, ki nam škodijo, opazovati njihov razvoj in cvetenje. Informacije o cvetenju moramo poiskati dovolj zgodaj, še preden postanejo znaki bolezni intenzivni, saj določene vrste cvetijo že pozimi (jelša, leska). Po večini je vir cvetnega prahu lokalen in se običajno poseda v bližini rastlin, le majhen odstotek je dobro ploven in se širi na večje razdalje.

V notranje prostore ga prenesemo z odpiranjem oken in vrat, obleko in obutvijo. Izogibajmo se torej mehanskemu prezračevanju prostorov, za sajenje v okolici bivalnih prostorov izbirajmo manj vetrocvetnih dreves oziroma rastline, ki sproščajo manj cvetnega prahu. Bolezen lahko nadziramo le, če se skušamo čim bolj izogniti poznanim alergenom in si po potrebi pomagajmo z zdravili.

Uporabljajmo spletni Dnevnik cvetnega prahu ( https://www.pollendiary.com/Phd/sl/start ) , ki temelji na pripravi modelov za napovedovanje obremenitev zraka s cvetnim prahom. Z dnevnikom se lahko na enostaven način ugotavlja povezava med simptomi bolezni in obremenitvijo zraka s cvetnim prahom v določenem kraju.
 
Vir: povzeto po Podnebje, okolje in alergije; NLZOH, NIJZ, ARSO
 
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Irena Kozar
 

1

 
 
 
 
 

Vir slike: klub Gaia, Jelša

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni