Nadzorni odbor

V nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se imenujejo:
1. Elica Sagadin
2. Natalija Muhič
3. Matija Plečko

Pristojnosti:
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
  • ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Naslov:
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL
email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Priloga:
pdfPoslovnik nadzornega odbora.pdf