Dokumenti občine

Vsi dokumenti so objavljeni na Medobčinskem uradnem vestniku za Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

muv title

Dokumenti objavljeni preko naše strani: