OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za javna naročila, razvojne projekte in kmetijstvo« v Občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bil 30.10.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Kandidati lahko zaprosilo za posredovanje informacij o izbirnem postopku pošljejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Jurovski Dol, 03.01.2024
Zadeva: 110-6/2023-30

                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                                   Župan

 

pdfObvestilo o končanem javnem natečaju.pdf

JAVNA OBJAVA DELOVNEGA MESTA POMOŽNI DELAVEC II V OBČINSKI UPRAVI OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA DOLOČEN ČAS

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmLS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 - ZIUZDS) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

POMOŽNI DELAVEC II
v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Delovno področje:

  • opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil na stavbiščih in zemljiščih v lasti občine,
  • opravljanje drugih fizičnih del,
  • druge naloge po navodilih župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava mora vsebovati:

  • dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih ima.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer do 31.12.2024, z enomesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zaželeno je, da je kandidatu poznano območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-1/2024

                                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                                          Župan

Objavljeno: 08.01.2024
Rok za prijavo: 11.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni