Župnijski urad

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. JURIJA V SLOV. GORICAH cerkev b

Cerkev Sv. Jurija v Slov. goricah se prvič omenja leta 1388. Sedanja župnijska cerkev je bila sezidana leta 1501. Nekoč je spadala v prafaro Jarenina. Cerkev je bila prvotno podružnica župnije Sv. Lenart v Slov. goricah. Kot samostojna župnija je bila ustanovljena leta 1786.

Cerkev stoji obrnjena proti sončnemu vzhodu na mali vzpetini. Je cela zazidana in krita z opeko; v vseh delih je obokana in tlakovana s cementnimi ploščami. Kor in ladja imata enake rebraste oboke. Cerkev je naslonjena na oporne stebre. Zvonik je postavljen pred cerkvijo. Levo in desno so bile prizidane stranske kapele.

V prezbiteriju je pet barvnih gotskih oken. Leta 1905 so bile kapele poslikane s freskami. V kapeli na južni strani so slike Jezusovega življenja, v kapeli na severni strani so pa slike iz Marijinega življenja. V cerkvi so trije oltarji. Glavni oltar je posvečen farnemu zavetniku Sv. Juriju. Ta oltar je bil leta 2003/04 obnovljen in v celoti pozlačen. V južni kapeli je oltar Sv. Janeza in Pavla. Ta oltar obnavljamo letos (2007) in bo dobil originalno podobo. V severni kapeli je oltar Sv. Družine, ki je bil lansko leto prav tako obnovljen in ima sedaj prvotno podobo.

V cerkvi je lep križev pot iz leta 1908. Izdelan je iz terakote v Muenchen-Gladbachu v Nemčiji. Kor krasijo nove orgle iz leta 1993 in imajo 14 registrov. Izdelane so bile v orglarstvu Škrabl v Rogaški Slatini. V avgustu leta 1999 je cerkev dobila tri nove bronaste zvonove.

Farani skupaj s svojim župnikom Jankom Goergnerjem lepo skrbijo za svoje svetišče, tako da smo nanj lahko upravičeno ponosni.

ŽUPNIJSKI URAD SV.JURIJ V SLOV.GORICAH
Jurovski dol 5
2223 Jurovski dol
Tel.: 02/7205254