Komisije in odbori

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

  • Miroslav Breznik, predsednik
  • Robert Kukovec, član
  • Branko Lorbek, član
  • Gregor Nudl, član
  • Dušan Ribič, član

ODBOR ZA KOMUNALNO IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN FINANCE

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA