Komisije in odbori

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • BREZNIK Miroslav, predsednik
 • BREZNIK Peter, član
 • KRANAR Aleksandra, članica
 • RIBIČ Dušan, član 
 • ZORJAN Robert, član

ODBOR ZA KOMUNALNO IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • RIBIČ Dušan, predsednik
 • BREZNIK Peter, član 
 • BRUMEN Uroš, član 
 • ČRNČEC Branko, član
 • ZORJAN Robert, član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN FINANCE

 • PAVALEC Robert, predsednik
 • DVORŠAK Andrej, član
 • KRANAR Aleksandra, članica
 • NUDL Gregor, član
 • URBANIČ Uroš, član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • LORBEK Branko, predsednik
 • ČRNČEC Franc, član
 • ČRNČEC Roman, član 
 • URBANIČ Uroš, član
 • KUKOVEC Robert, član

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

 • BREZNIK Miroslav, predsednik
 • BAUMAN Simona, članica 
 • LORBEK Branko, član
 • PAVALEC Robert, član
 • SAGADIN Aljaž, član