Medobčinsko redarstvo

Zakon o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06) občinam daje pristojnosti za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo s sedežem v Mariboru, katerega sestavljajo naslednje občine: Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Kungota, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Jurij v slov. goricah in Šentilj

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo, ki ga je Občinski svet Občine Sv. Juirj v Slov. goricah sprejel na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 13.08.2009, je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije, št. 1/2010, dne 22.01.2010

Zakon o občinskem redarstvu bčinam nalaga tudi, da sprejmejo občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določijo vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na svoji 15. redni seji, dne 04.12.2008, sprejel Program varnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga je izdelal g. Stanislav Mlakar.

PRENOS:
pdfPROGRAM VARNOSTI OBČINE SV.JURIJ V SLOV.GORICAH