Splošni akti občine

SPLOŠNI AKTI:

PRORAČUN OBČINE:

PREDPISI V PRIPRAVI:

DRUGI AKTI:

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007

 

SPLOŠNI AKTI: Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (uradno prečiščeno besedilo).pdf, MUV 26, LETO 2018 Poslovnik občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (uradno prečiščeno besedilo).pd, MUV 26, LETO 2018 Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.pdf, MUV 9, LETO 2018 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.pdf, MUV 9, LETO 2018 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (uradno prečiščeno besedilo).pdf, MUV 7, LETO 2018 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.pdf, MUV 7, LETO 2018 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov, MUV 12, LETO 2016 Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,članov drugih občinskih organov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter o povračilih stroškov, MUV 33, LETO 2010 Statut, MUV 16, LETO 2010 Poslovnik občinskega sveta, MUV 16, LETO 2010 Poslovnik Nadzornega odbora, MUV 30, LETO 2007 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, MUV 6, LETO 2007 PRORAČUN OBČINE: Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020.pdf, MUV 27, LETO 2019 Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019.pdf, MUV 18, LETO 2019  Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.pdf, MUV 8, LETO 2019 Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij  v Slov. goricah za leto 2019.pdf, MUV 8, LETO 2019 Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019.pdf, MUV 30, LETO 2018 Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.pdf, MUV 19, LETO 2018 Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017.pdf, MUV 7, LETO 2018 Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.pdf, MUV 5, LETO 2018 Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.pdf,  PREDPISI V PRIPRAVI: DRUGI AKTI:   Leto 2019