Komisije in odbori

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Miroslav Breznik, predsednik
 • Robert Kukovec, član
 • Branko Lorbek, član
 • Gregor Nudl, član
 • Dušan Ribič, član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN FINANCE

 • Branko Črnčec
 • Gregor Nudl
 • Dominik Rajšp
 • Karel Toplak
 • Uroš Urbanič

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Jasna Medved Šnajder, predsednica
 • Franci Črnčec, član
 • Marija Divjak, članica
 • Frančiška Kamenšak, članica
 • Branko Lorbek, član

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

 • Marija Divjak, predsednica
 • Simona Bauman, članica
 • Miroslav Breznik, član
 • Laura Kraner, članica
 • Jasna Medved Šnajder, članica

ODBOR ZA KOMUNALNO IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 • Dušan Ribič
 • Robert Kukovec
 • Sebastijan Nudl
 • Dominik Rajšp
 • Boštjan Repa