JAVNO RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih parc. št. 99 in 100/2, obe k.o. 530 - Partinje

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne pobuda in elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je izdelal Situs d.o.o. iz Maribora, pod številko naloge: 220231214 iz marca 2024.

PISO karta 96

 

 

 
Priloge:
pdfJavna razgrnitev.pdf
pdfPobuda za izvedbo lokacijske preveritve.pdf
pdfElaborat lokacijske preveirtve.pdf
pdfGrafični prikaz.pdf

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni