NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi določil 55. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
za nepremičnino parc. št. 546/6 z nepremičnino parc. št. 28/6, obe k.o. 529 - Jurovski Dol

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo menjava:

  • št. 546/6, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 123 m2, ID znak parcela 529 546/6 za nepremičnino parc. št. 28/6, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 124 m2, ID znak parcela 529 28/6.

Parceli se nahajata v območju naselja Jurovski Dol in sta po namenski rabi opredeljeni kot stavbni zemljišči – površine cest in območje stanovanj.

Za menjavo zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani občine. Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič). 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek menjave nepremičnin ustavi.

Zadeva: 478-4/2021

Objavljeno: 28.08.2023
Potek: 18.09.2023

                                                                                                                 Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                                                   Župan

 

pdfNamera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.pdf
docxNAMERA - MENJAVA.docx

Nepremičnine v prodaji

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine v lasti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni