Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora

Člani odbora:

1. ANDREJČ Alojz, predsednik
2. RIBIČ Dušan, član
3. ČRNČEC Roman, član
4. ČRNČEC Branko, član
5. SAGADIN Jože, član