Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora

Člani odbora: