Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora

Člani odbora:

  • Dušan Ribič
  • Robert Kukovec
  • Sebastijan Nudl
  • Dominik Rajšp
  • Boštjan Repa