Pomembne številke v občini

1. Osnovna šola J.Hudalesa
Jurovski Dol 13
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 02/729 56 62
Fax: 02/729 56 66

2. Vrtec Sv. Jurij
Jurovski Dol 87
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 02/729 56 70

3. Pošta Jurovski Dol
Jurovski Dol 40/a
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 02/729 52 30
GSM: 031 718 536

4. Župnijski urad Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 5
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 02/720 52 54

5. Trgovina Mercator Jurovski Dol
Jurovski Dol 40/a
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 051 285 645

6. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o.
Jurovski Dol 6
2223 JUROVSKI DOL
Tel: 02/720 52 26