DELAVNICE NA TEMO "TUJERODNE (INVAZIVNE) VRSTE V URBANEM IN GOZDNEM PROSTORU"

3

V okviru projekta ALPTREES, katerega partner je Mestna občina Maribor, smo v mesecu septembru pripravili sklop delavnic na temo »Tujerodne (invazivne) vrste v urbanem in gozdnem prostoru«. Izvedli smo jih na območju občin Duplek, Miklavž na Dravskem polju in Mestne občine Maribor. Z delavnicami smo želeli izvesti aktivnosti ozaveščanja lokalnih skupnosti, lastnikov gozdov, strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti njihovega odstranjevanja in uporabe. Delavnice je koordinira Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, vodila pa jih je strokovnjakinja iz Zavoda za gozdove Slovenije dr. Mateja Cojzer, ki se ji je v Mariboru pridružila ga. Tanja Grmovšek iz Nege dreves ARBORIST.

Pojma tujerodna in invazivna vrsta ne pomenita enako

Tujerodne vrste so živa bitja (rastlina, žival, gliva, mikroorganizem), ki so namerno ali nenamerno zanesena na območje zunaj svoje naravne razširjenosti. Invazivna tujerodna vrsta ali »invazivka« je tista, ki se v novem okolju ustali in povzroča spremembe, ki škodljivo vplivajo na domorodne vrste, ekosisteme, gospodarstvo, zdravje ter blaginjo ljudi. Vsaka tujerodna vrsta ni nujno invazivna, saj veliko tujerodnih vrst v novem okolju ne obstane.

Zakonodaj s področja tujerodnih (invazivnih) vrst:

- V Evropski uniji (EU) je od leta 2014 v veljavi uredba, ki ureja področje invazivnih tujerodnih vrst. Ta med drugim določa, da je invazivne vrste zakonsko prepovedano vnašati v EU, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati itd. Ministrstvo za okolje in prostor je pred kratkim v obravnavo posredovalo osnutek nacionalne Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.
- V Sloveniji je obvezno zatiranje ambrozije z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia predpisano od leta 2010. V skladu s predpisi so imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.
- Tujerodne rastline so vključene v pravila o navzkrižni skladnosti. Na kmetijskih zemljiščih je treba zatirati naslednje vrste: rudbekija/ deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in ambrozija/ pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia). 

Na terenu smo opazili prisotnost tujerodnih (invazivnih) drevesnih vrst, med katerimi sta najštevilčnejši veliki pajesen in pavlovnija, od zelnatih pa navadna barvilnica, pelinolistna žvrklja - ambrozija, žlezava nedotika, orjaška zlata rozga, japonski dresnik in enoletna suholetnica. 

Za vse zgoraj naštete vrste je značilna hitra rast, težavno in trdovratno odstranjevanje, saj so ravno zaradi specifičnih strategij preživetja in širjenja te vrste prevladale nad ostalimi rastlinami. Pomembno je, da jih odstranimo pravočasno in onemogočimo dodatno širjenje po prostoru. 

Sodelovanje in izmenjava izkušenj strokovnjakov z lokalnimi skupnostmi, društvi ter širšo javnostjo o tujerodnih (invazivnih) vrstah so ključnega pomena za boljše razumevanje problematike, ki je povezana s temi vrstami.
 
Zapisala: Tea Drevenšek
Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja
 

1

 
 
 
 
 
 Slika 1: Opazovanje tujerodnih (invazivnih) vrst na terenu.
 

2

 
 
 
 
 
 Slika 2: Izobraževanje o invazivnih tujerodnih vrstah je pritegnilo veliko zainteresiranih.
 

4

 
 
 
 
 
 Slika 3: S problematiko tujerodnih invazivnih vrst se srečujejo tudi delavci režijskega obrata.
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V SKUPINI ZVEZDICE

V skupini Zvezdice smo se v tednu mobilnosti, od 16. 9. do 22. 9. 2021, pogovarjali o mobilnosti, o prometu, o gibanju in zdravem načinu življenja. Na to temo smo spoznali nekaj javnih prevoznih sredstev (avtobus in vlak) ter reševali delovne liste, kjer smo po navodilih pobarvali pobarvanko vlak. Spoznali smo, kako avtomobili onesnažujejo zrak in naravo, v kateri se igramo. Otroci so povedali, da bi bila bolj zdrava in primerna vožnja s kolesi, skiroji, poganjalci, z rolko ali rolerji.

V tem tednu smo starše spodbujali, da bi z otroki prišli v vrtec peš ali pa bi avto parkiralo nekoliko (vsaj 200 m) vstran od vrtca. Nekaj staršev se je tega držalo, večina se jih je pripeljalo do vrtca, tako so iskreno poročali otroci (Povedali so tudi, da mama ne želi iti peš.).

V tem tednu in tudi sicer se veliko gibamo na prostem (v gozdu, na otroškem igrišču, na nogometnem igrišču, hodimo na sprehode, tekamo, se vozimo s poganjalci, skiroji in kolesi…). Zelo radi pa gremo tudi v telovadnico, kjer se urimo v vzdržljivosti, razvijamo ravnotežje in motorične spretnosti in se izredno zabavamo ob gibalnih igrah ter premagovanju ovir na poligonih.

Otroci v skupini Zvezdice najbolj uživamo v gibanju, saj se takrat sprostimo in porabljamo energijo, katere imamo zmeraj veliko na zalogi.

Zapisala: Gabrijela Murko

679101112131415161718

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni