20. MAJA PRAZNUJEMO ŽE 6. SVETOVNI DAN ČBEL

Tudi občine krepijo svoje aktivnosti in pomagajo čebelam in drugim opraševalcem

Leta 2017 je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo ter široke mednarodne podpore razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Na ta dan še posebej usmerimo pozornost na čebele in druge opraševalce, ki so za naše preživetje na tem planetu izredno pomembni.

V Sloveniji smo lahko še posebej ponosni, ker imamo avtohtono vrsto – krajnsko čebelo, ki velja za eno najbolj razširjenih medonosnih čebel na svetu. Je delavna, skromna, odporna in ima odličen smisel za orientacijo.

Ne samo, da na svetu grozi izumrtje kar 40% vseh žuželk, ki oprašujejo, jim je letošnje vreme še dodatno poslabšalo življenjske pogoje. Zelo so ogrožene predvsem čebele, saj bo hladno in deževno vreme ter premalo hrane povzročilo propad mnogih čebeljih družin. Zato bo potrebna dodatna pomoč predvsem skrbnih čebelarjev.

So pa tudi mnoge občine v regiji okrepile svoje aktivnosti in pomagajo opraševalcem po svojih močeh - predvsem s kasnejšo košnjo javnih zelenih površin in zagotavljanjem dodatne paše.

Prav tako občine skrbijo za širjenje zelene infrastrukture, zasaditev medovitih rastlin ter ohranjanje zavarovanih območij narave. Skozi različne projekte je bilo v zadnjih letih postavljenih kar nekaj učnih čebelnjakov, podpore so deležna mnoga lokalna čebelarska društva, organizirajo se različne prireditve na temo čebelarjenja, skrbi se za promocijo lokalnih izdelovalcev medu in izdelkov iz medu, prav tako se v vrtcih in šolah posveča velika pozornost ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev.

V Skupni službi varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor smo prav tako povezali občine s projektom zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na občinskih javnih zelenih površinah. Poleg Mestne občine Maribor so se v letu 2023 akciji pridružile še občine Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Ruše in Sv. Jurij. V lokalnih okoljih so bile izbrale primerne lokacije (občinske zelene površine, zelenice ob vrtcih ali šolah, ipd.) in postavljene so bile enotne informativne tablice, ki obveščajo sprehajalce o kasnejši košnji. Tako je postavljenih že več kot 80 tablic.

Več informacij o aktivnostih po občinah ter fotogalerijo z utrinki najdete tukaj https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/biotska-raznovrstnost/default-21b2bf5627 .

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel pa lahko podelimo tudi to novico, da imamo v Podravju od letos naprej tudi policijsko čebelo, ki je našla svoj dom na strehi Policijske postaje Maribor, v Trubarjevi ulici (Policija - Na pašo poletele prve policijske čebelice, ki so našle dom na stavbi mariborskih policistov).

Občine bodo še naprej skrbele za čim bolj ugodno življenjsko okolje čebel in drugih opraševalcev.


SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Cvetka Slana


12     

 

 

 

 

 

 

Informativna tabla o kasnejši košnji, postavljena v občinah Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Sv. Jurij v Slov. goricah in Mestni občini Maribor
(vir: SSVO)

   11     

 

 

 

 

 

 

 

Policijska čebela - otvoritev čebeljih panjev na strehi PP Maribor, na Trubarjevi ulici
(vir: SSVO)