Medobčinska inšpekcija

 • VODJA:
  Nina MAJCENOVIČ MIKL, Inšpektorica svetnica
 • E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 02 2201 516
 • Uradne ure:
  v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
  v sredo od 8.00 do 17.00 ure in
  v petek od 8.00 do 13.00 ure.
 • NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi zakoni in občinskimi predpisi. Inšpekcijski nadzor v skladu z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pomeni nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki ga izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V okviru vodenja inšpekcijskih postopkov in odločanja v le-teh, inšpektorji izdajajo upravne akte v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku ter vodijo prekrškovne postopke na podlagi Zakona o prekrških.

Medobčinska inšpekcija izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb naslednjih zakonov in občinskih odlokov:

 • Zakon o cestah
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o varstvu okolja
 • Gradbeni Zakon
 • Zakon o prijavi prebivališča
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
 • Odloke o občinskih cestah
 • Odloke o kategorizaciji občinskih cest
 • Odloke o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
 • Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
 • Odloke o oglaševanju
 • Odloke o rabi javnih površin
 • Odloke o zelenih površinah
 • Odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti
 • Odloke o turistični in promocijski taksi
 • Odloke o avtotaksi prevozih
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor