SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

  • VODJA: mag. Špela KRAMBERGER
  • E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 02 2201-568
  • Uradne ure: https://sou-maribor.si/skupna-notranjerevizijska-sluzba
  • NALOGE SKUPNE NOTRANJEREVIZIJSKE SLUŽBE

V skladu z Usmeritvam za državno notranje revidiranje je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Skupna služba je ustanovljena z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba za navedene izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti ter opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.