Organi skupne občinske uprave

PREDSTAVITEV

18 občin širšega Mariborskega območja je konec leta 2019, z namenom skupnega opravljanja določenih strokovnih in razvojnih nalog ustanovilo Skupno občinsko upravo Maribor.

Skupna uprava je v letu 2020 za ustanoviteljice izvajala naloge občinskega inšpekcijskeganadzorstva, občinskega redarstva in varstva okolja, v prihodnje pa bomo predvsemzaradi stimulativnega državnega financiranja našo dejavnost širili tudi na ostala, zakonsko opredeljena področja.

Namen vzpostavljanja skupnihobčinskih uprav je povezovanje, naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje pogojev za boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje.

VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

  • VODJA OBČINSKE UPRAVE: Mag. Zorica ZAJC KVAS
  • E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 02 2201 445
  • Življenjepis:

Zorica Zajc Kvas se je rodila v Mariboru. Do odhoda na študij v Ljubljano, je svoja otroška leta preživela sprva na Teznu, mladostna pa v Pekrah, ob šolanju na OŠ Rado Robič in I. gimnaziji. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od vrnitve v rodno mesto živi v Kamnici.

Ima 25 let delovnih izkušenj s področja lokalne samouprave, ki je tudi tema njenega magistrskega dela.

Do sprejetja izziva v Skupni občinski upravi Maribor je vodila občinski upravi male in srednje velike občine. Specializirala se je predvsem za področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter delovanja javnih podjetij in zavodov. Njena strokovna področja so tudi uslužbenski sistem, javna naročila ter pridobivanje evropskih sredstev.

S strani Ministrstva za javno upravo je bila imenovana za izpraševalko na strokovnih izpitih za področja organizacije in funkcije lokalne samouprave, sistema upravnega prava ter poslovanja organov javne uprave.

V svoji karieri je vodila in sodelovala v številnih projektnih skupinah javnega sektorja, kjer je navkljub odvetniškim koreninam našla svoje poslanstvo.

NALOGE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE:

  • MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA
  • MEDOBČINSKO REDARSTVO
  • SKUPNA SLUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA
  • SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA
  • SKUPNA SLUŽBA CIVILNE ZAŠČITE IN POŽARNEGA VARSTVA
  • SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA

 
SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU
pdfSeznam.pdf