Statutarno-pravna komisija

Člani komisije:

1. BREZNIK Miroslav, predsednik
2. LORBEK Branko, član
3. RIBIČ Dušan, član
4. KLOBASA Nataša, članica
5. KRISTL Tilen, član