Druge javne objave

pdfOdločba - GJD Varda.pdf
Objavljeno: 20. 6. 2024
Potek roka: 5. 7. 2024

pdfUgotovitvena odločba.pdf
Objavljeno: 8. 1. 2024
Potek roka: 24. 1. 2024

pdfOdločba o ukinitvi javnega dobra.pdf
Objavljeno: 19. 12. 2023
Potek roka: 4. 1. 2024

pdfOdločba o ukinitvi grajenega javnega dobra.pdf
Objavljeno:  7. 4. 2023

pdfOdloča o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.pdf
Objavljeno: 29. 4. 2022

pdfOdločba o prenehanju statusa grajenega javnega lokalnega pomena.pdf
Objavljeno: 21. 10. 2021

pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi javnega dobra lokalnega pomena.pdf
Objavljeno: 21. 10. 2021

pdfOdločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Objavljeno: 30. 6. 2021

pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra
Objavljeno: 10. 5. 2021

pdfOdločba o ukinitvi statusa javno dobro
Objavljeno: 10. 5. 2021 

pdfOdločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Objavljeno: 2. 3. 2021

pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Objavljeno: 8. 1. 2021

pdfOdločba o ukinitvi statusa javno dobro
Objavljeno: 8. 1. 2021

 pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Zg. Gasteraj
Objavljeno: 15. 12. 2020

pdfOdločba o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Zg. Gasteraj
Objavljeno: 15. 12. 2020

pdfOdločba o prenehanju statusa javnega dobra - k.o. Jurovski Dol
Objavljeno: 24. 7. 2020

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Objavljeno: 17. 2. 2020

pdfOdločba o prenehanju statusa javnega dobra - k.o. Sr. Gasteraj
Objavljeno: 4. 11. 2019

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Žitence
Objavljeno: 3. 6. 2019

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Žitence
Objavljeno: 22. 11. 2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Zg. Gasteraj
Objavljeno: 20. 9. 2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Žitence
Objavljeno: 12. 6. 2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Jurovski Dol
Objavljeno: 10. 11. 2017

pdfOdločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Partinje
Objavljeno: 10. 11. 2017

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra 
Objavljeno: 21. 3. 2017
Pravnomočnost: 5. 4. 2017

ARHIV - 2015

pdfOdločba - Cesta Žunkovič

pdfOdločba

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra