Vloge in obrazci

KOMUNALA, PROMET
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
  pdfPrenos vloge.pdf
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oz. podvrtanje ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za odmero komunalnega prispevka
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za oprostitev plačila okoljska dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za oprostitev plačila storitve praznenja grezničnih gošč oziroma blata iz MKČN
  pdfPrenos vloge
  docxPrenos preglednice
 • Izjava o odstopu grobnega mesta
  pdfPrenos izjave
 • Zahtevek za prenos vodovodnega priključka (na drugo pravno ali fizično osebo)
  docxPrenos obrazca.docx