Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance

Člani odbora: