Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance

Člani odbora:

1. LORBER Barbara, predsednica
2. KURNIK Jožefa, članica
3. NUDL Gregor, član
4. SINIČ Jernej, član
5. ŠENVETER Janez, član