Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani komisije:

 • Miroslav Breznik, predsednik
 • Robert Kukovec, član
 • Branko Lorbek, član
 • Gregor Nudl, član
 • Dušan Ribič, član

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • opravlja naloge komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
 • pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad, ki jih podeljuje občina,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni