Občinski svet v mandatu 2010 - 2014

 

Član Stranka
ANDREJČ ALOJZ        neodvisni
BAUMAN Milan SD
ČRNČEC Branko SDS
ČRNČEC Roman SDS
KOROŠEC Drago SD
LEŠNIK Franc neodvisni
NUDL Gregor SDS
ŠAUPERL Marija SD 
VERBOŠT Janez SD