SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH (SDOPN1)

Objavljamo spremembe in dopolnitve OPN Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Predloge in pripombe na objavljeno gradivo lahko podate v roku 15 dni od objave (do petka, 13.03.2020).

Gradivo:

1. Uvodni listi
pdfNaslovnica Občina Sv. Jurij.pdf
pdfVsebina gradiva.pdf

2. Teksturani del
pdfTekstualni del - naslovnica.pdf
pdfOdlok SDOPN1 - predlog.pdf
pdfPriloga 1.pdf
pdfOdlok SDOPN1 (NPB1).pdf

3. Priloge
pdfPriloge - naslovnica.pdf
pdfObrazložitev in utemeljitev prostorskega akta.pdf