OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH Z JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN (SDOPN1)

Na podlagi 124. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah s tem
 
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
(SDOPN1)
 
I.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah naznanja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah po kratkem postopku, ki jih je pripravil ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge 19053, v februarju 2020 (v nadaljevanju: SDOPN1).
 
Spremembe in dopolnitve zajemajo uskladitve odloka z veljavno zakonodajo in mnenjem nosilca urejanja prostora – Direkcije RS za vode.

II.
Gradivo in obrazložitev bo od 27.02.2020 do vključno 13.03.2020 objavljeno na spletni strani občine www.obcinajurij.si, pod zavihkom Občinski prostorski akti / Občinski prostorski načrt.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico do podajanja pripomb in predlogov.
 
Pripombe in predloge lahko posredujete pisno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 13.03.2020.

IV.
To naznanilo se dne 26.02.2020 objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah www.obcinajurij.si in na oglasni deski občine.
 

Številka: 3500-19/2007-245
Jurovski Dol, dne 26.02.2020 
 

   
                                          Župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
                                                                       Peter Škrlec