SKLICANA JE 22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 14.04.2022 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

20220406075401 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 22. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 3:
pdfPoročilo o delu Skupne občinske uprave za leto 2021 - Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.pdf
pdfLetno poročilo občine 2021 Občina Sveti Jurij.pdf

Gradivo k točki 4:
pdfZaključni račun 2021.pdf