SKLICANA JE 21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 21. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17.02.2022 ob 17. uri.

Več informacij najdete v prilogi.

Priloga:

pdfGradivo

Vabilo:

Vabilo