9. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Sklicana je 9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo potekala od torka, 25.01.2022 do petka, 28.01.2022 do 13. ure. 

Idejna zasnova Parka spominov Jurovski Dol

Idejna zasnova Parka spominov Jurovski Dol
Izdelala: dr. Tanja Simonič Korošak
 
Gradivo za sejo:

pdfGradivo 9. dopisne seje.pdf
pdfDIIP - Park spominov.pdf