SKLICANA JE 17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 17.06.2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma, Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

Vabilo 2

 

 

 

 

 Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 17. redno sejo OS.pdf

Gradivo k točki 6: 
pdfPoročilo - Saubermacher Slovenija d.o.pdf

Gradivo k točki 7:
pdfVloga za soglasje k ceni storitve pomoči na domu - Obcina Sv. Jurij.pdf
pdfCena storitve pomoči na domu 2021 - UE Lenart.pdf