ULIČNI ZBIRALNIK ZA ODLAGANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME TER ODPADNIH BATERIJ TUDI V JUROVSKEM DOLU

V letu 2006 je bila sprejeta Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št 107/06), ki določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, z namenom preprečevanja nepravilnega odlaganja ali neustreznega recikliranja in predelave. Uredba zavezuje vse proizvajalce, pridobitelje in uvoznike takšne opreme k zbiranju in zagotavljanju pravilne obdelave ter predelave. S tem namenom je bila ustanovljena družba za ravnanje z odpadno embalažo, ZEOS d.o.o.

Družba ZEOS d.o.o. je v lanskem letu pričela z izvajanjem projekta »Gospodarjenje z E-odpadki«, ki se sofinancira s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter fundacije LIFE. V okviru omenjenega projekta se že in se še bodo izvajale aktivnosti ozaveščanja o pomembnosti pravilnega ravnanja in oddajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev, predvsem za gospodinjstva s ciljem, da se omogoči čim večje izločevanje omenjenih odpadkov.

Ena izmed glavnih aktivnosti projekta je postavitev uličnih zbiralnikov, k čemur je pristopila tudi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah. Župan Peter Škrlec je tako v petek, 14.10.2016 podpisal pristopno izjavo k projektu Gospodarjenje z e-odpadki.

Ulični zbiralnik za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij bo v Jurovskem Dolu postavljen predvidoma danes, 18.10.2016, in sicer pri deponiji za posip cest (od Kmetijske zadruge Lenart, PE Jurovski Dol proti novem pokopališču).

 

ULIČNI ZBIRALNIK

Fotografije s pristopa k projektu Gospodarjenje z e-odpadki, Lenart, 14.10.2016

30083464390 f21950e95f k30083464790 718e76e481 k30344736356 9348d140f8 k

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni