14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah od 20.10.2016 ponovno zaseda v polni sestavi in torej odločitve sprejema z devetimi člani. O izvedenih nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta, ki so bile v nedeljo, 18.09.2016 v 4. volilni enoti v naselju Žitence, je Občinskemu svetu poročilo podala predsednica Občinske volilne komisije, Simona Bauman.  Po zasedanju komisije za potrditev mandata, je bil na 14. redni seji Občinskega sveta potrjen mandat novoizvoljenemu nadomestnemu članu Občinskega sveta, Branku Lorbku iz Žitenc.

Branko Lorbek je bil v nadaljevanju imenovan tudi v delovna telesa Občinskega sveta in v Svet zavoda JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Občinski svet je na seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogoji v Občini Lenart za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  s katerim se določa podrobnejša oz. natančnejša opredelitev meril in pogojev, ki določajo režime gospodarjenja z zemljišči, in sicer na dveh območjih v občini.

Na seji je bila članicam in članom Občinskega sveta s strani pomočnika komandirja Policijske postaje Lenart, Bena Matjašiča, predstavljena varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi polovici leta 2016. Varnostna situacija se v primerjavi z lanskoletno ni veliko spremenila, vendar je zaskrbljujoče dejstvo, da velik delež voznikov, ki so udeleženi v prometnih nesrečah, pod vplivom alkohola (okrog 14%). Zaradi navedenega bodo policisti v nadaljevanju leta namenili večjo pozornost ravno preverjanju alkoholiziranosti, saj menijo da bodo tudi na ta način zagotovili večjo varnost najšibkejšim v prometu, to je pešcem, še posebej otrokom in kolesarjem.

S sklepom Občinskega sveta se je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pridružila skupini občin, regij in skupnosti v državah EU, ki nasprotujejo sklepanju spornim prostotrgovinskim sporazumom, ki jih poznamo pod karticami TTIP, CETA in TISA ter bila razglašena za TTIP Free Zone – občino brez tajnih sporazumov. Občinski svet pa je sprejel tudi sklep s stališčem občine o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS, s katerim je podprl vpis neodtuljive pravice do pitne vode v ustavo in potrdil izhodišče, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.

Župan Peter Škrlec je Občinski svet seznanil s projekti, ki se odvijajo na območju občine, saj je v zaključni fazi projekt Ureditev gasterajskih cest – II. faza, s t.i. surface dressingom se bo še v letošnjem letu preplastila cesta od Jurovskega križišča do Rotarja ter cesta proti Vajngerlu v Gasteraju. Direkcija RS za infrastrukturo je pričela s sanacijo treh plazov na državni cesti, z njene strani pa se že pripravlja projektna dokumentacija,  ki se nanaša na ureditev prometne varnosti v centru Jurovskega Dola. Župan Peter Škrlec je še povedal, da se po območju občine že izvaja krpanje občinskih cest in zalivanje razpok ter da je v pripravi projektna dokumentacija za izgradnjo tribune na športnem igrišču.

DSCN6795DSCN6800DSCN6804DSCN6808DSCN6809DSCN6810

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni