Lovska družina Sveti Jurij

LD Sv. Jurij – Jurovski Dol
LD ni davčni zavezanec.
Davčna št: 14065720
Transakcijski rač. pri NKB MB: 04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha
Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad:
-srnjad
-fazan
-zajec

Število članov: 48

Upravni odbor:
Starešina lovske družine: Ivan Bračič
Tajnik lovske družine: Branko Merkan
Gospodar lovskega doma: Tomaž Kolarič
Blagajnik: Branko Bauman
Strelski referent: Milan Bauman
Kinološki referent: Holer Boris
Referent za izobraževanje, delo z mladimi, lovsko kulturo in stike z javnostjo: Franc Krivec

Revirni vodje:

REVIR                                VODJA
Žitence                            Mirko Majer
Sp., Sr., Zg. Gasteraj         Jože Komperšak ml.
Jurovski Dol in Varda        Rudi Horvat
Partinje                            Silvo Krajnc
Malna                             Stanko Zorman

ČISTILNA AKCIJA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Že nekaj let zapored Občina Sv. Jurij skupaj z Lovsko družino Sv. Jurij Jurovski Dol organizira čistilno akcijo »Očistimo svoj kraj«, ki zadnja leta poteka v okviru Jurjevih dnevov. Danes je namen takšnih akcij malo drugačen od njenih začetkov, ko so bili gozdovi  pravo »leglo« odpadkov.

V soboto, 22. aprila so se občanke in občani zbrali na zdaj že ustaljenih zbornih mestih v Jurovskem Dolu, Spodnjem, Srednjem ter Zgornjem Gasteraju, na Vardi, Malni in Žitencah. Razdelili so se v skupine ter počistili ob poteh, cestah, potokih in v gozdovih. Okoli 70 udeležencev je nabralo preko 400 kg odpadkov, med katerimi je bilo veliko plastike, pločevink, papirja in drugih odpadkov. Revirni lovci LD, ki so akcijo vodili so poskrbeli za odvoz polnih vreč na deponijo, za večje količine pa je poskrbel občinski režijski obrat. Skupaj ugotavljajo, da je tovrstnih odpadkov vedno manj. Lahko bi rekli, da se vedno bolj zavedamo pomembnosti čistega okolja. Žal pa so med nami še vedno ljudje, ki jim ni mar za naravo in čisto okolje ter odpadke velikokrat odvržejo v obcestne jarke kar skozi okno avtomobila.

Po zaključku akcije je pri lovskem domu sledilo druženje s pogostitvijo za vse udeležence. Župan Peter Škrlec se je zahvalil za uspešno izvedeno čistilno akcijo ter tudi sam kritično ocenil nevestno ravnanje posameznikov, ki se še vedno ne zavedajo, da je tovrstno onesnaževanje okolja  skrajno neodgovorno.

Zapisal: Franc Krivec           

 12320230422 10061220230422 114911c1021af3 e56c 44ce a7d4 8cdbefcec6b8IMG 3200IMG 3201Čistilna akcija 23 1

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni