NAMEŠČANJE MODRIH ODSEVNIKOV NA OBCESTNE SMERNIKE NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Modri odsevniki so za člane lovske družine Sv. Jurij Jurovski Dol velikega pomena. Ne samo, da preprečujejo nalet srnjadi na cesto in ob tem zmanjšujejo izgube na srnjadi, ampak s tem preprečujejo tudi nastanek škode na motornih vozilih, ki se zgodi ob trku s srnjadjo. Preprečujejo tudi morebitne druge posledice pri voznikih, ki so udeleženi v tovrstnih nesrečah. Seveda modri odsevniki ne preprečijo vsakega naleta srnjadi na cesto, so pa trenutno vrhunec tehnologije na tem področju. Še vedno moramo biti vozniki motornih vozil tisti, ki z zmerno in previdno vožnjo preprečimo trk s srnjadjo. Vožnja v mraku in ponoči po cesti, ki je že opremljena s tovrstno obcestno signalizacijo, je precej bolj varna.
K sodelovanju pri nameščanju modrih odsevnikov je finančno pristopila tudi zavarovalnica:

logo sava png

 

 

 

Starešina lovske družine
Sv. Jurij Jurovski Dol
Ivan Bračič