JAVNI RAZPIS o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2017.
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a)    Subvencioniranje obrestne mere,
b)    Pomoč za samozaposlitev.

Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do torka, 03.10.2017 do 12:00 ure.

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija se nahajata v prilogi!

Priloge:
pdfRazpisna dokumentacija.pdf

pdfRazpis.pdf