JAVNI RAZPIS ZA POMOČ MAJHNIM KMETIJAM

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo »Javni razpis za pomoč majhnim kmetijam«, ki bo odprt do 31.01.2018.
Vse podrobnosti in razpisne pogoje najdete na spodnji povezavi.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1350;