KONČNO POROČILO o porabi sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov iin projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013

Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov v Občiini Sv. Juirj v Slov. goricah v letu 2013 morajo v skladu z objavljenim razpisom in sklenjeno pogodbo do 31.03.2014 podati končno poročilo.

Poročilo najdete v prilogi.

PRENOS:
docKONČNO POROČILO