KONČNO POROČILO o izvedenih programih in o porabi dodeljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013

Izvajalci turističnih porgramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 morajo do 31.03.2014 posredovati končno poročilo o izvedenih programih.

Končno poročilo najdete v prilogi.

PRENOS:
docKončno poročilo