JR Podelitev koncesije za oprav.obvezne lokalne gospod.javne službe zbiranja določenih vrst komun.odpadkov, obdelave določenih vrst komun.odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komun.odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sv.Juri