Oddaja javnega naročila: UREDITEV GASTERAJSKIH CEST II. FAZA – NADALJEVANJE 2017.

Oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti:
UREDITEV GASTERAJSKIH CEST II. FAZA – NADALJEVANJE 2017.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxPOPIS DEL IN MATERIALA.xlsx