Oddaja javnega naročila po odprtem postopku. UREDITEV GASTERAJSKIH CEST II. FAZA.