Dodatna informacija v 2. odst. 16. čl. Navodil za izdelavo ponudbe, na portalu javnih naročil št. JN 6873/2008

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 12.08.2008 objavila dodatno informacijo v 2. odst. 16. čl. Navodil za izdelavo ponudbe, na portalu javnih naročil št. JN 6873/2008.

Dodatna informacija se nanaša zgolj na sklenitev pogodbe, in sicer, da bo naročnik sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom šele potem, ko bo sklenjena pogodba med občino in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija z dodatno informacijo v 16.cl.Navodil