JAVNO NAROČILO: OBNOVA IN MODERNIZACIJA CESTE JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 04.06.2008, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo: Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314, pod številko: JN4495/2008 (Gradbena dela na cestah).

PRENOS:
pdfRazpisna dokumentacija