1. REDNA KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V četrtek, 15.12.2022 se je konstituirala nova sestava Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec pa je nastopil svoj peti županski mandat

Ob nekaj manj kot 27% volilni udeležbi so volivke in volivci na lokalnih volitvah 20.11.2022, za članici in člane občinskega sveta izvolili:

  • Miroslava Breznika, (Miroslav Breznik in skupina volivcev),
  • Marijo Divjak (Uroš Urbanič in skupina volivcev),
  • Roberta Kukovca (Robert Kukovec in skupina volivcev),
  • Branka Lorbka (SDS),
  • Jasno Medved Šnajder (SDS),
  • Gregorja Nudla (SDS),
  • Dominika Rajšpa (NSi),
  • Dušana Ribiča (SDS) in
  • Karla Toplaka (SDS).

Vodenje konstitutivne seje je pripadalo najstarejšemu članu občinskega sveta, to je bil Dominik Rajšp.

Vsem novoizvoljenim članom občinskega sveta je bil na konstitutivni seji potrjen mandat. Slovesno je petič zapored prisegel župan Peter Škrlec. Po slovesni prisegi je v svojem nagovoru novoizvoljenima članicama in članom čestital in se jim zahvalil za njihovo pripravljenost soodločati v zadevah iz pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar je označil za odgovorno delo. Peter Škrlec je povedal, da čeprav so štirje člani v občinski svet izvoljeni na novo, verjame, da smo vsi skupaj pripravljeni na nove naloge in izzive, ki nas čakajo v naslednjem štiriletnem obdobju. Obenem verjame, da nas povezujejo realna pričakovanja in pripravljenost na sodelovanje. Občinski svet je seznanil s sprejetim proračunom za leto 2023 in dodal, da ga bo lahko nova sestava občinskega sveta korigirala z rebalansom. Spregovoril je tudi o poglavitnih projektih, ki so že v teku oz. so načrtovani za prihajajoče leto, to so izgradnja kolesarskih povezav, pričetek gradnje novega vrtca, velik vložek pa bo namenjen tudi komunalni opremljenosti za načrtovano naselje (JD-06). Nagovor je Peter Škrlec zaključil z željo po sodelovanju, strpnosti in dialogu, ki bodo privedli do uspešnega dela za dobrobit vseh v občini.

Po opravljenem nagovoru je članicama in članom izročil svetniški znak, protokolarno darilo občine. V nadaljevanju je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Miroslav Breznik, Robert Kukovec, Branko Lorbek, Gregor Nudl in Dušan Ribič.

KS 3KS 10KS 15KS 16KS 18KS 20KS 21KS 22KS 23KS 24KS 25KS 26KS 27KS 28KS 29