SKLICANA JE 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 26.01.2023 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

20230118131704 00001

 

 

 

 

 Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 2. redno sejo OS.pdf