SKLICANA JE 1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 15.12.2022 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

20221207133853 00001