SKLICANA JE 19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 18.11.2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

20211110113525 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za19. redno sejo.pdf
Gradivo k točki 4:
pdfDIIP-ZeleneSlovenskegorice.pdf