SKLICANA JE 18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 07.10.2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma, Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

20210929103101 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 18. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 4:
pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021.pdf
Gradivo k točki 6:
pdfPolletna realizacija proračuna Občine Sv. Jurij v Slov goricah za leto 2021.pdf