SKLICANA JE 16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 15.04.2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma, Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

20210407141305 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 16. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 4: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za stanovanjsko naselje JD-06
pdfOPPN za stanovanjsko naselje JD-06 - usklajen predlog.pdf

Gradivo k točki 11: Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020
pdfZakljucni racun proracuna Obcine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020.pdf