Sklicana 23.redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

V četrtek, 30.06.2022 je sklicana 23. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v  Slov. goricah.

Več v vabilu in ostalih prilogah.

20220622121222 00001

 

 

 

 

Priloge:
pdfGradivo_za_23._redno_sejo_Občinskega_sveta.pdf
pdfGradivo k točki 3 dnevnega reda: Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah